Individualno savetovanje i coaching

Individualno savetovanje i coaching

 

Individualno savetovanje je potpuno individualizovani jedan-na-jedan pristup, odličan za kompanije koje brinu o individualnim potrebama pojedinca, čak i kada smatraju da nemaju potrebu organizovati trening za velike grupe.

 

Individualno savetovanje obuhvata 60-minutne individualne susrete na kojima se, u zavisnosti od individualnih potreba mogu obrađivati sledeće teme:

 

• individualnu podršku za upravljanje emocijama i emocionalnu pismenost
• razvoj tehnika uspešne komunikacije
• razvoj adekvatnih strategija upravljanja konfliktima
• rad sa tremom zbog javnih nastupa
• individualnu podršku u prevazilaženju uzroka stresa
• razvoj adekvatnih strategija upravljanja stresom
• razvoj koping veština i rezilijentnosti na stres
• upravljanje vremenom i postavljanje prioriteta
• anksioznost, bezvoljnost i nedostatak motivacije
• i druge teme koje pojedinca sprečavaju da se posveti poslu.

 

Kontaktirajte nas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *